My Menu


My Menu

Wednesday, 9 November 2011

TATABAHASA - KATA KERJA ( Tahun 2 )

Kata Kerja

  1. Kata Kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan.

Latihan:

                buang               ketuk                 jaga               masuk               jatuh


  1. Tolong _______________pintu sebelim masuk ke dalam bilik guru.
  2. Semasa menaiki bas, murid-murid perlu berhati-hati supaya tidak ____________________.
  3. Murid-murid perlu ____________________kebersihan di kawasan sekolah.
  4. Tolong ________________sampah ke dalam tong sampah.
  5. Tiap-tiap hari sebelum_______________ke dalam kelas, murid-murid dikehendaki berhimpun di tapak perhimpunan.

No comments:

Post a Comment