My Menu


My Menu

Tuesday, 8 November 2011

TATABAHASA - KATA NAMA AM ( Tahun 2 )

Kata Nama Am
  1. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu nama secara umum.
  2. Kata nama am boleh digunakan untuk menyatakan sesuatu benda hidup dan bukan hidup. Contoh: kakak, kucing, lada, kerusi dan perpustakaan.
  3. Terdapat begitu banyak kata nama am.

No comments:

Post a Comment