My Menu


My Menu

Tuesday, 22 November 2011

Ruangan Kongsi Bersama - REFLEKSI 3

Mata Pelajaran: Pendidikan Muzik
Tahun: 2A
Bilangan Murid: 37 0rang
Objektif: Menyanyi lagu sambil membuat gerakan dengan betul.
Aktiviti: 1. Set induksi
               2. Baca lirik lagu
               3. Dengar lagu
               4. Menyanyi lagu dan hafalkan lirik lagu
               5. Belajar gerakan
               6. Menyanyi sambil membuat gerakan


    Semasa saya mengajar Pendidikan Muzik di Tahun 2A, saya dapati mereka berasa seronok mengikuti aktiviti yang dijalankan. Malangnya, terdapat murid yang tidak dapat membuat gerakan sambil menyanyi. Mereka hanya dapat lakukan gerakan ataupun menyanyi sahaja. Tindakan yang saya lakukan ialah meminta murid menghafal lagu dahulu kemudian baru belajar gerakan. Namun, saya juga akan melakukan sesi latihan berulang kali bersama murid yang kurang aktif. Walaubagaimanapun, murid-murid suka akan lagu ini.

No comments:

Post a Comment