My Menu


My Menu

Wednesday, 9 November 2011

TATABAHASA - KATA ADJEKTIF ( Tahun 2 )

Kata Adjektif

  1. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kbenda atau kata nama.Latihan:

                      ceria                baik                rajin            gigih               mudah  1. Kerja sekolah ini ________________sekali.
  2. Semua murid perlu berusaha dengan ____________________.
  3. Puan Gan Bee Yen ialah seorang yang _________________dan senyum selalu.
  4. Zaki memberi contoh yang ___________________semasa ditanya oleh cikgu.
  5. Ramu ialah seorang murid yang ____________________belajar.


Kata Adjektif 2

No comments:

Post a Comment